Index

JOH. H. ANDRESENS VEI 5 AS

https://www.ferd.no

Orgnr: 812108972

tlf: 67 10 80 00
webside: www.ferd.no
adresse: Dronning Mauds gate 10

id

1336

organisasjonsnummer

812108972

navn

JOH. H. ANDRESENS VEI 5 AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-06-22

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "46.739", "beskrivelse": "Engroshandel med byggevarer ikke nevnt annet sted"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Dronning Mauds gate 10"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0250", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-06-10

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["c/o Ferd AS", "Postboks 1413 Vika"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0115", "kommunenummer": "0301"}

naeringskode2

{"kode": "00.000", "beskrivelse": "Uoppgitt", "hjelpeenhetskode": true}

hjemmeside

www.ferd.no

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

frivilligMvaRegistrertBeskrivelser

["Utleier av bygg eller anlegg"]

Difi-opplysninger

orgnr

812108972

navn

JOH. H. ANDRESENS VEI 5 AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Dronning Mauds gate 10

forradrpostnr

0250

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

c/o Ferd AS Postboks 1413 Vika

ppostnr

0115

ppoststed

OSLO

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

J

nkode1

46.739

nkode2

00.000

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

22.06.2013

stiftelsesdato

10.06.2013

tlf

67 10 80 00

tlf_mobil

url

www.ferd.no

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

812108972

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2566983, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 113380267, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 1122741}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 112257526}}, "journalnr": "2021551415", "virksomhet": {"morselskap": true, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "812108972"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 2925526, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 1962482}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 963044}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 110454741, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 37746207}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 72708534}}, "sumEgenkapitalGjeld": 113380267}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 8327328, "totalresultat": 8327328, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 242414}, "driftsresultat": 10503150, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 10745564}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 231343, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 160526}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": -70817}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 10734493}}]

Reserver mot visning?