Index

JOHANNESSEN ENTREPRENØR AS

Orgnr: 917791562

adresse: Kjøtteinsvegen 72

id

238800

organisasjonsnummer

917791562

navn

JOHANNESSEN ENTREPRENØR AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2016-09-27

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "43.320", "beskrivelse": "Snekkerarbeid"}

antallAnsatte

13

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Kjøtteinsvegen 72"], "kommune": "STORD", "landkode": "NO", "poststed": "STORD", "postnummer": "5411", "kommunenummer": "4614"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2016-07-15

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

917791562

navn

JOHANNESSEN ENTREPRENØR AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Kjøtteinsvegen 72

forradrpostnr

5411

forradrpoststed

STORD

forradrkommnr

4614

forradrkommnavn

STORD

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

43.320

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

27.09.2016

stiftelsesdato

15.07.2016

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

13

ansatte_dato

13.07.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

917791562

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2083559, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 4911350, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 1797000}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 3114350}}, "journalnr": "2020835388", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "917791562"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 217494, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 23584}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 193910}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 4693855, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 3843754}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 850102}}, "sumEgenkapitalGjeld": 4911350}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -565119, "totalresultat": -565119, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 13235563}, "driftsresultat": -504846, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 12730717}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -113888, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 40}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 113928}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -618735}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 917854793 [navn] => JOHANNESSEN ENTREPRENØR AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2016-10-10 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "43.320", "beskrivelse": "Snekkerarbeid"} [antallAnsatte] => 13 [overordnetEnhet] => 917791562 [oppstartsdato] => 2016-07-15 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Kju00f8tteinsvegen 72"], "kommune": "STORD", "landkode": "NO", "poststed": "STORD", "postnummer": "5411", "kommunenummer": "4614"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?