Index

JOHANSEN&JOHANSEN AS

Orgnr: 818769962

mobil: 920 11 397
adresse: Bollvågen

id

16854

organisasjonsnummer

818769962

navn

JOHANSEN&JOHANSEN AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2017-03-28

naeringskode1

{"kode": "68.100", "beskrivelse": "Kjøp og salg av egen fast eiendom"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Bollvågen"], "kommune": "ØKSNES", "landkode": "NO", "poststed": "MYRE", "postnummer": "8430", "kommunenummer": "1868"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2017-03-28

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Peter Wanviks veg 10"], "kommune": "TRONDHEIM", "landkode": "NO", "poststed": "TRONDHEIM", "postnummer": "7022", "kommunenummer": "5001"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

818769962

navn

JOHANSEN&JOHANSEN AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Bollvågen

forradrpostnr

8430

forradrpoststed

MYRE

forradrkommnr

1868

forradrkommnavn

ØKSNES

forradrland

Norge

postadresse

Peter Wanviks veg 10

ppostnr

7022

ppoststed

TRONDHEIM

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

N

nkode1

68.100

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

28.03.2017

stiftelsesdato

28.03.2017

tlf

tlf_mobil

920 11 397

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

818769962

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2586341, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 455708, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 450000}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 5708}}, "journalnr": "2021605147", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "818769962"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 455708, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 500000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -44292}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 0, "kortsiktigGjeld": {}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 455708}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -6633, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 1670}, "driftsresultat": -1670, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 0}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 2, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 2}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 0}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -1668}}]

Reserver mot visning?