Index

JOHN DAHLE AS

Orgnr: 811114642

tlf: 51 64 69 90
adresse: Kontinentalvegen 24

id

49

organisasjonsnummer

811114642

navn

JOHN DAHLE AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

1995-02-19

naeringskode1

{"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Kontinentalvegen 24"], "kommune": "SOLA", "landkode": "NO", "poststed": "TANANGER", "postnummer": "4056", "kommunenummer": "1124"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

1976-07-22

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 87"], "kommune": "SOLA", "landkode": "NO", "poststed": "TANANGER", "postnummer": "4098", "kommunenummer": "1124"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

811114642

navn

JOHN DAHLE AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Kontinentalvegen 24

forradrpostnr

4056

forradrpoststed

TANANGER

forradrkommnr

1124

forradrkommnavn

SOLA

forradrland

Norge

postadresse

Postboks 87

ppostnr

4098

ppoststed

TANANGER

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

N

nkode1

68.209

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

19.02.1995

stiftelsesdato

22.07.1976

tlf

51 64 69 90

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

811114642

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2370157, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 44852297, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 31839337}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 13012960}}, "journalnr": "2021310710", "virksomhet": {"morselskap": true, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "811114642"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 20156813, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 8283000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 11873813}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 24695484, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 24695484}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 44852297}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 9511605, "totalresultat": 9511605, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 38752}, "driftsresultat": -38752, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 12233103, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 12416631}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 183528}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 12194351}}]

Reserver mot visning?