Index

JOHNSEN ELEKTRO AS

Orgnr: 877062872

adresse: Andselv

id

57730

organisasjonsnummer

877062872

navn

JOHNSEN ELEKTRO AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

1997-01-06

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "47.430", "beskrivelse": "Butikkhandel med audio- og videoutstyr"}

antallAnsatte

13

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Andselv"], "kommune": "MÅLSELV", "landkode": "NO", "poststed": "BARDUFOSS", "postnummer": "9325", "kommunenummer": "5418"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

1996-12-31

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 2010"], "kommune": "MÅLSELV", "landkode": "NO", "poststed": "BARDUFOSS", "postnummer": "9326", "kommunenummer": "5418"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

877062872

navn

JOHNSEN ELEKTRO AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Andselv

forradrpostnr

9325

forradrpoststed

BARDUFOSS

forradrkommnr

5418

forradrkommnavn

MÅLSELV

forradrland

Norge

postadresse

Postboks 2010

ppostnr

9326

ppoststed

BARDUFOSS

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

J

nkode1

47.430

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

06.01.1997

stiftelsesdato

31.12.1996

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

13

ansatte_dato

12.04.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

877062872

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1882090, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 7758396, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 361979}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 7396418}}, "journalnr": "2020604185", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "877062872"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 2278077, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 2278077}, "opptjentEgenkapital": {}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 5480319, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 5460319}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 20000}}, "sumEgenkapitalGjeld": 7758396}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 409845, "totalresultat": 409845, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 11463908}, "driftsresultat": 581553, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 12045461}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -56110, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 12297}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 68407}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 525443}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 971948582 [navn] => JOHNSEN ELEKTRO AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 1995-02-23 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "47.430", "beskrivelse": "Butikkhandel med audio- og videoutstyr"} [antallAnsatte] => 13 [overordnetEnhet] => 877062872 [oppstartsdato] => 1980-05-14 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Andselv"], "kommune": "Mu00c5LSELV", "landkode": "NO", "poststed": "BARDUFOSS", "postnummer": "9325", "kommunenummer": "5418"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 2010"], "kommune": "Mu00c5LSELV", "landkode": "NO", "poststed": "BARDUFOSS", "postnummer": "9326", "kommunenummer": "5418"} [datoEierskifte] => 1996-12-31 [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?