Index

JONIKA HOLDING AS

Orgnr: 814852482

adresse: Grandfjæra 26

id

7203

organisasjonsnummer

814852482

navn

JONIKA HOLDING AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2015-01-23

naeringskode1

{"kode": "41.200", "beskrivelse": "Oppføring av bygninger"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Grandfjæra 26"], "kommune": "MOLDE", "landkode": "NO", "poststed": "MOLDE", "postnummer": "6415", "kommunenummer": "1506"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2014-12-10

naeringskode2

{"kode": "70.100", "beskrivelse": "Hovedkontortjenester", "hjelpeenhetskode": true}

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

814852482

navn

JONIKA HOLDING AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Grandfjæra 26

forradrpostnr

6415

forradrpoststed

MOLDE

forradrkommnr

1506

forradrkommnavn

MOLDE

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

41.200

nkode2

70.100

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

23.01.2015

stiftelsesdato

10.12.2014

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

814852482

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2437531, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 1826505, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 794981}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 1031524}}, "journalnr": "2021405643", "virksomhet": {"morselskap": true, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "814852482"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 930913, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 900913}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 895592, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 65234}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 830358}}, "sumEgenkapitalGjeld": 1826505}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 975406, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 31271}, "driftsresultat": -31271, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 0}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 999740, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 1000001}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 261}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 968469}}]

Reserver mot visning?