Index

JONJAKMM AS

Orgnr: 812351052

adresse: c/o Jan Vidar Aarsnes, Lystheia 8

id

1875

organisasjonsnummer

812351052

navn

JONJAKMM AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-08-24

naeringskode1

{"kode": "64.308", "beskrivelse": "Investeringsselskaper og lignende lukket for allmennheten"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["c/o Jan Vidar Aarsnes", "Lystheia 8"], "kommune": "ARENDAL", "landkode": "NO", "poststed": "HIS", "postnummer": "4817", "kommunenummer": "4203"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "4900", "beskrivelse": "Øvrige finansielle foretak unntatt forsikring"}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-08-14

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

812351052

navn

JONJAKMM AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

c/o Jan Vidar Aarsnes Lystheia 8

forradrpostnr

4817

forradrpoststed

HIS

forradrkommnr

4203

forradrkommnavn

ARENDAL

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

64.308

nkode2

nkode3

sektorkode

4900

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

24.08.2013

stiftelsesdato

14.08.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

812351052

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2513001, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 1168313, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 1113250}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 55063}}, "journalnr": "2021482058", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "812351052"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 1168313, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 150000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 1018313}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 0, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 0}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 1168313}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -9129, "totalresultat": -9129, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 9136}, "driftsresultat": -9136, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 0}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 7, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 0}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 0}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -9129}}]

Reserver mot visning?