Index

JORDALSBAKKEN AS

Orgnr: 811583472

mobil: 90864430

id

150

organisasjonsnummer

811583472

navn

JORDALSBAKKEN AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-03-06

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "43.120", "beskrivelse": "Grunnarbeid"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": [], "kommune": "AURLAND", "landkode": "NO", "poststed": "GUDVANGEN", "postnummer": "5747", "kommunenummer": "4641"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Nynorsk

links

[]

stiftelsesdato

2013-01-20

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

frivilligMvaRegistrertBeskrivelser

["Utleier av bygg eller anlegg"]

Difi-opplysninger

orgnr

811583472

navn

JORDALSBAKKEN AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

forradrpostnr

5747

forradrpoststed

GUDVANGEN

forradrkommnr

4641

forradrkommnavn

AURLAND

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

43.120

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

06.03.2013

stiftelsesdato

20.01.2013

tlf

tlf_mobil

90864430

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

811583472

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 5102, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 1033613, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 950763}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 82850}}, "journalnr": "2021128978", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "811583472"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -89068, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 40000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -129068}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 1122681, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 50591}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 1072090}}, "sumEgenkapitalGjeld": 1033613}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 26847, "totalresultat": 26847, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 87517}, "driftsresultat": 98483, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 186000}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -64064, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 4}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 64068}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 34419}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 911677393 [navn] => JORDALSBAKKEN AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2013-03-09 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "43.120", "beskrivelse": "Grunnarbeid"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 811583472 [oppstartsdato] => 2013-01-20 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": [], "kommune": "AURLAND", "landkode": "NO", "poststed": "GUDVANGEN", "postnummer": "5747", "kommunenummer": "4641"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?