Index

JOSEPH SMITH AS

Orgnr: 818679572

adresse: Astronomvegen 1B

id

16566

organisasjonsnummer

818679572

navn

JOSEPH SMITH AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2017-03-09

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "49.320", "beskrivelse": "Drosjebiltransport"}

antallAnsatte

7

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Astronomvegen 1B"], "kommune": "TRONDHEIM", "landkode": "NO", "poststed": "TRONDHEIM", "postnummer": "7037", "kommunenummer": "5001"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2017-01-01

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 1612", "Nordo"], "kommune": "TRONDHEIM", "landkode": "NO", "poststed": "TRONDHEIM", "postnummer": "7430", "kommunenummer": "5001"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

818679572

navn

JOSEPH SMITH AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Astronomvegen 1B

forradrpostnr

7037

forradrpoststed

TRONDHEIM

forradrkommnr

5001

forradrkommnavn

TRONDHEIM

forradrland

Norge

postadresse

Postboks 1612 Nordo

ppostnr

7430

ppoststed

TRONDHEIM

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

J

nkode1

49.320

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

09.03.2017

stiftelsesdato

01.01.2017

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

7

ansatte_dato

13.07.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

818679572

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2161559, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 2158710, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 895700}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 1263010}}, "journalnr": "2020912955", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "818679572"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 450819, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 349630}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 101189}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 1707890, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 1231581}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 476309}}, "sumEgenkapitalGjeld": 2158710}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 110345, "totalresultat": 110345, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 5731520}, "driftsresultat": 157299, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 5888819}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -16094, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 594}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 16688}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 141204}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 918746226 [navn] => JOSEPH SMITH AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2017-03-22 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "49.320", "beskrivelse": "Drosjebiltransport"} [antallAnsatte] => 7 [overordnetEnhet] => 818679572 [oppstartsdato] => 2017-01-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Astronomvegen 1B"], "kommune": "TRONDHEIM", "landkode": "NO", "poststed": "TRONDHEIM", "postnummer": "7037", "kommunenummer": "5001"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 1612", "Nordo"], "kommune": "TRONDHEIM", "landkode": "NO", "poststed": "TRONDHEIM", "postnummer": "7430", "kommunenummer": "5001"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?