Index

JOSTEIN EGE AS

Orgnr: 912123774

mobil: 977 41 919
adresse: Hammers gate 5

id

107895

organisasjonsnummer

912123774

navn

JOSTEIN EGE AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-06-26

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "41.200", "beskrivelse": "Oppføring av bygninger"}

antallAnsatte

7

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Hammers gate 5"], "kommune": "EIGERSUND", "landkode": "NO", "poststed": "EGERSUND", "postnummer": "4371", "kommunenummer": "1101"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-06-24

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

912123774

navn

JOSTEIN EGE AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Hammers gate 5

forradrpostnr

4371

forradrpoststed

EGERSUND

forradrkommnr

1101

forradrkommnavn

EIGERSUND

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

41.200

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

26.06.2013

stiftelsesdato

24.06.2013

tlf

tlf_mobil

977 41 919

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

7

ansatte_dato

13.10.2020

regnskap

regnskap #0

orgnr

912123774

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1801340, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 6296783, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 853631}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 5443152}}, "journalnr": "2020526447", "virksomhet": {"morselskap": true, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "912123774"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 784176, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 84000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 700175}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 5512607, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 3716806}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 1795801}}, "sumEgenkapitalGjeld": 6296783}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 167962, "totalresultat": 167962, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 12073890}, "driftsresultat": 311419, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 12385309}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -143457, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 7745}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 151202}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 167962}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 972885703 [navn] => JOSTEIN EGE AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 1995-02-23 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "41.200", "beskrivelse": "Oppfu00f8ring av bygninger"} [antallAnsatte] => 7 [overordnetEnhet] => 912123774 [oppstartsdato] => 1992-07-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Hammers gate 5"], "kommune": "EIGERSUND", "landkode": "NO", "poststed": "EGERSUND", "postnummer": "4371", "kommunenummer": "1101"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => 2013-07-01 [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?