Index

JOSTEIN EGE EIENDOM AS

Orgnr: 814831922

adresse: Heggdalsveien 882

id

7143

organisasjonsnummer

814831922

navn

JOSTEIN EGE EIENDOM AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2015-01-20

naeringskode1

{"kode": "41.200", "beskrivelse": "Oppføring av bygninger"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Heggdalsveien 882"], "kommune": "EIGERSUND", "landkode": "NO", "poststed": "EGERSUND", "postnummer": "4372", "kommunenummer": "1101"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2015-01-08

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

814831922

navn

JOSTEIN EGE EIENDOM AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Heggdalsveien 882

forradrpostnr

4372

forradrpoststed

EGERSUND

forradrkommnr

1101

forradrkommnavn

EIGERSUND

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

41.200

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

20.01.2015

stiftelsesdato

08.01.2015

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

814831922

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1801346, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 7113969, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 7113969}}, "journalnr": "2020526455", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "814831922"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 105862, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 105862}, "opptjentEgenkapital": {}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 7008107, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 2467546}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 4540561}}, "sumEgenkapitalGjeld": 7113969}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -522244, "totalresultat": -522244, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 141149}, "driftsresultat": -141149, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -381095, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 4}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 381099}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -522244}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 914847311 [navn] => JOSTEIN EGE EIENDOM AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2015-01-22 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "41.200", "beskrivelse": "Oppfu00f8ring av bygninger"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 814831922 [oppstartsdato] => 2015-01-08 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Heggdalsveien 882"], "kommune": "EIGERSUND", "landkode": "NO", "poststed": "EGERSUND", "postnummer": "4372", "kommunenummer": "1101"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?