Index

JOY MUSIC AS

Orgnr: 812190202

adresse: Nordre Liverudvei 131

id

1527

organisasjonsnummer

812190202

navn

JOY MUSIC AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-07-08

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "90.011", "beskrivelse": "Utøvende kunstnere og underholdningsvirksomhet innen musikk"}

antallAnsatte

1

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Nordre Liverudvei 131"], "kommune": "SKIPTVET", "landkode": "NO", "poststed": "SKIPTVET", "postnummer": "1816", "kommunenummer": "3015"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-07-01

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

812190202

navn

JOY MUSIC AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Nordre Liverudvei 131

forradrpostnr

1816

forradrpoststed

SKIPTVET

forradrkommnr

3015

forradrkommnavn

SKIPTVET

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

90.011

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

08.07.2013

stiftelsesdato

01.07.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

1

ansatte_dato

04.06.2015

regnskap

regnskap #0

orgnr

812190202

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1973041, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 1496750, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 316169}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 1180580}}, "journalnr": "2020718401", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "812190202"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 777253, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 747253}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 719497, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 698075}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 21422}}, "sumEgenkapitalGjeld": 1496750}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 433205, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 2542224}, "driftsresultat": 556013, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 3098237}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -407, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 236}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 643}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 555607}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 985948658 [navn] => JOY MUSIC AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2003-08-19 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "90.011", "beskrivelse": "Utu00f8vende kunstnere og underholdningsvirksomhet innen musikk"} [antallAnsatte] => 1 [overordnetEnhet] => 812190202 [oppstartsdato] => 2003-01-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Nordre Liverudvei 131"], "kommune": "SKIPTVET", "landkode": "NO", "poststed": "SKIPTVET", "postnummer": "1816", "kommunenummer": "3015"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => 2013-07-01 [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?