Index

JRC AS

Orgnr: 818746652

adresse: Nannestadvegen 468

id

16787

organisasjonsnummer

818746652

navn

JRC AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2017-03-24

naeringskode1

{"kode": "96.020", "beskrivelse": "Frisering og annen skjønnhetspleie"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Nannestadvegen 468"], "kommune": "NANNESTAD", "landkode": "NO", "poststed": "MAURA", "postnummer": "2032", "kommunenummer": "3036"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2016-12-15

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

818746652

navn

JRC AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Nannestadvegen 468

forradrpostnr

2032

forradrpoststed

MAURA

forradrkommnr

3036

forradrkommnavn

NANNESTAD

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

96.020

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

24.03.2017

stiftelsesdato

15.12.2016

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

818746652

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1979155, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 28376, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 28376}}, "journalnr": "2020723869", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "818746652"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -965, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 24430}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -25395}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 29341, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 29341}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 28376}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -14513, "totalresultat": -14513, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 14543}, "driftsresultat": -14543, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 30, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 30}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -14513}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 926049267 [navn] => JRC AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2020-11-28 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "96.020", "beskrivelse": "Frisering og annen skju00f8nnhetspleie"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 818746652 [oppstartsdato] => 2020-10-16 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Nannestadvegen 468"], "kommune": "NANNESTAD", "landkode": "NO", "poststed": "MAURA", "postnummer": "2032", "kommunenummer": "3036"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?