Index

JSJ EIENDOMMER AS

Orgnr: 819119392

adresse: Fridtjof Nansensgate 61

id

17768

organisasjonsnummer

819119392

navn

JSJ EIENDOMMER AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2017-06-13

naeringskode1

{"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Fridtjof Nansensgate 61"], "kommune": "ANDØY", "landkode": "NO", "poststed": "ANDENES", "postnummer": "8480", "kommunenummer": "1871"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2017-03-22

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

819119392

navn

JSJ EIENDOMMER AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Fridtjof Nansensgate 61

forradrpostnr

8480

forradrpoststed

ANDENES

forradrkommnr

1871

forradrkommnavn

ANDØY

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

68.209

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

13.06.2017

stiftelsesdato

22.03.2017

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

819119392

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2108149, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 2916362, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 2672593}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 243769}}, "journalnr": "2020859489", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "819119392"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 1512622, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 53084}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 1459538}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 1403740, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 3740}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 1400000}}, "sumEgenkapitalGjeld": 2916362}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -381439, "totalresultat": -381439, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 597689}, "driftsresultat": -381456, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 216233}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 17, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 96}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 79}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -381439}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 919204214 [navn] => JSJ EIENDOMMER AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2017-06-27 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 819119392 [oppstartsdato] => 2017-05-30 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Fridtjof Nansensgate 61"], "kommune": "ANDu00d8Y", "landkode": "NO", "poststed": "ANDENES", "postnummer": "8480", "kommunenummer": "1871"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?