Index

JSL AS

Orgnr: 814580172

adresse: Lilleakerveien 4

id

6707

organisasjonsnummer

814580172

navn

JSL AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2014-12-08

naeringskode1

{"kode": "50.201", "beskrivelse": "Utenriks sjøfart med gods"}

antallAnsatte

1

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Lilleakerveien 4"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0283", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2014-10-20

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 193 Lilleaker"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0216", "kommunenummer": "0301"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

814580172

navn

JSL AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Lilleakerveien 4

forradrpostnr

0283

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

Postboks 193 Lilleaker

ppostnr

0216

ppoststed

OSLO

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

N

nkode1

50.201

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

08.12.2014

stiftelsesdato

20.10.2014

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

1

ansatte_dato

04.06.2015

regnskap

regnskap #0

orgnr

814580172

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2023631, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 109686176, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 14895648}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 94790528}}, "journalnr": "2020769280", "virksomhet": {"morselskap": true, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "814580172"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 87088198, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 29565044}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 57523154}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 22597978, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 6597978}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 16000000}}, "sumEgenkapitalGjeld": 109686176}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 10270465, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 791511}, "driftsresultat": -791511, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 11061976, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 11069451}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 7475}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 10270465}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 914761166 [navn] => JSL AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2015-01-07 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "50.201", "beskrivelse": "Utenriks sju00f8fart med gods"} [antallAnsatte] => 1 [overordnetEnhet] => 814580172 [oppstartsdato] => 2014-12-05 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Lilleakerveien 4"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0283", "kommunenummer": "0301"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 193 Lilleaker"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0216", "kommunenummer": "0301"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?