Index

JULIE JACOBSEN AS

Orgnr: 912877361

mobil: 95184481
adresse: Sjøholmen, Sandviksveien 130

id

124537

organisasjonsnummer

912877361

navn

JULIE JACOBSEN AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-12-12

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "74.200", "beskrivelse": "Fotografvirksomhet"}

antallAnsatte

1

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Sjøholmen", "Sandviksveien 130"], "kommune": "BÆRUM", "landkode": "NO", "poststed": "BLOMMENHOLM", "postnummer": "1365", "kommunenummer": "3024"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-12-03

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Julie Jacobsen AS", "Belsetveien 55"], "kommune": "BÆRUM", "landkode": "NO", "poststed": "RYKKINN", "postnummer": "1348", "kommunenummer": "3024"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

912877361

navn

JULIE JACOBSEN AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Sjøholmen Sandviksveien 130

forradrpostnr

1365

forradrpoststed

BLOMMENHOLM

forradrkommnr

3024

forradrkommnavn

BÆRUM

forradrland

Norge

postadresse

Julie Jacobsen AS Belsetveien 55

ppostnr

1348

ppoststed

RYKKINN

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

J

nkode1

74.200

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

12.12.2013

stiftelsesdato

03.12.2013

tlf

tlf_mobil

95184481

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

1

ansatte_dato

14.01.2019

regnskap

regnskap #0

orgnr

912877361

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2533863, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 38143, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 1134}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 37009}}, "journalnr": "2021578880", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "912877361"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -209496, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -239496}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 247639, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 37947}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 209692}}, "sumEgenkapitalGjeld": 38143}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 2038, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 126276}, "driftsresultat": 3255, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 129531}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -1217, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 1}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 1218}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 2038}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 973086014 [navn] => JULIE JACOBSEN AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 1995-02-22 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "74.200", "beskrivelse": "Fotografvirksomhet"} [antallAnsatte] => 1 [overordnetEnhet] => 912877361 [oppstartsdato] => 1972-11-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Sju00f8holmen", "Sandviksveien 130"], "kommune": "Bu00c6RUM", "landkode": "NO", "poststed": "BLOMMENHOLM", "postnummer": "1365", "kommunenummer": "3024"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Julie Jacobsen AS", "Belsetveien 55"], "kommune": "Bu00c6RUM", "landkode": "NO", "poststed": "RYKKINN", "postnummer": "1348", "kommunenummer": "3024"} [datoEierskifte] => 2016-10-01 [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?