Index

JULIE RENHOLD AS

Orgnr: 814844242

mobil: 400 51 487
adresse: Conradis vei 12C

id

7181

organisasjonsnummer

814844242

navn

JULIE RENHOLD AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2015-01-29

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "81.210", "beskrivelse": "Rengjøring av bygninger"}

antallAnsatte

1

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Conradis vei 12C"], "kommune": "BÆRUM", "landkode": "NO", "poststed": "SANDVIKA", "postnummer": "1338", "kommunenummer": "3024"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2015-01-07

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 247"], "kommune": "BÆRUM", "landkode": "NO", "poststed": "SANDVIKA", "postnummer": "1301", "kommunenummer": "3024"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

814844242

navn

JULIE RENHOLD AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Conradis vei 12C

forradrpostnr

1338

forradrpoststed

SANDVIKA

forradrkommnr

3024

forradrkommnavn

BÆRUM

forradrland

Norge

postadresse

Postboks 247

ppostnr

1301

ppoststed

SANDVIKA

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

J

nkode1

81.210

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

29.01.2015

stiftelsesdato

07.01.2015

tlf

tlf_mobil

400 51 487

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

1

ansatte_dato

13.07.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

814844242

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1611454, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 285397, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 146274}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 139123}}, "journalnr": "2020334193", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "814844242"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 17472, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -12528}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 267925, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 267925}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 285397}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 16198, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 643170}, "driftsresultat": 19448, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 662618}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -3250, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 4}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 3254}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 16198}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 914903467 [navn] => JULIE RENHOLD AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2015-02-02 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "81.210", "beskrivelse": "Rengju00f8ring av bygninger"} [antallAnsatte] => 1 [overordnetEnhet] => 814844242 [oppstartsdato] => 2015-01-17 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Conradis vei 12C"], "kommune": "Bu00c6RUM", "landkode": "NO", "poststed": "SANDVIKA", "postnummer": "1338", "kommunenummer": "3024"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 247"], "kommune": "Bu00c6RUM", "landkode": "NO", "poststed": "SANDVIKA", "postnummer": "1301", "kommunenummer": "3024"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?