Index

JUNA EIENDOM AS

Orgnr: 918098658

adresse: Rakkestadveien 71

id

246896

organisasjonsnummer

918098658

navn

JUNA EIENDOM AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2016-11-30

naeringskode1

{"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Rakkestadveien 71"], "kommune": "INDRE ØSTFOLD", "landkode": "NO", "poststed": "ASKIM", "postnummer": "1814", "kommunenummer": "3014"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2016-09-28

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

918098658

navn

JUNA EIENDOM AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Rakkestadveien 71

forradrpostnr

1814

forradrpoststed

ASKIM

forradrkommnr

3014

forradrkommnavn

INDRE ØSTFOLD

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

68.209

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

30.11.2016

stiftelsesdato

28.09.2016

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

918098658

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1487174, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 13406337, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 13369103}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 37234}}, "journalnr": "2020200187", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "918098658"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 3649400, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 2857520}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 791880}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 9756937, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 15000}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 9741937}}, "sumEgenkapitalGjeld": 13406337}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 288127, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 665333}, "driftsresultat": 811439, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 1476772}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -442045, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 2588}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 444633}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 369394}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 918191216 [navn] => JUNA EIENDOM AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2016-12-14 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 918098658 [oppstartsdato] => 2016-11-18 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Rakkestadveien 71"], "kommune": "INDRE u00d8STFOLD", "landkode": "NO", "poststed": "ASKIM", "postnummer": "1814", "kommunenummer": "3014"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?