Index

JUPELLA AS

Orgnr: 819139202

adresse: Maridalsveien 63C

id

17815

organisasjonsnummer

819139202

navn

JUPELLA AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2017-06-15

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "64.308", "beskrivelse": "Investeringsselskaper og lignende lukket for allmennheten"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Maridalsveien 63C"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0458", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "4900", "beskrivelse": "Øvrige finansielle foretak unntatt forsikring"}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2017-05-10

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

819139202

navn

JUPELLA AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Maridalsveien 63C

forradrpostnr

0458

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

64.308

nkode2

nkode3

sektorkode

4900

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

15.06.2017

stiftelsesdato

10.05.2017

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

819139202

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2477957, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 15363975, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 3684422}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 11679553}}, "journalnr": "2021524442", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "819139202"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 1486155, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 1174296}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 311859}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 13877820, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 151013}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 13726807}}, "sumEgenkapitalGjeld": 15363975}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 101958, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 208895}, "driftsresultat": 190523, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 399418}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -59808, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 154}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 59962}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 130715}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 925642142 [navn] => JUPELLA AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2020-09-17 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "64.308", "beskrivelse": "Investeringsselskaper og lignende lukket for allmennheten"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 819139202 [oppstartsdato] => 2020-05-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Maridalsveien 63C"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0458", "kommunenummer": "0301"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?