Index

K SNARE INVEST AS

Orgnr: 815456602

mobil: 458 30 306
adresse: Rognstadvegen 14

id

8610

organisasjonsnummer

815456602

navn

K SNARE INVEST AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2015-05-29

naeringskode1

{"kode": "64.308", "beskrivelse": "Investeringsselskaper og lignende lukket for allmennheten"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Rognstadvegen 14"], "kommune": "STANGE", "landkode": "NO", "poststed": "STANGE", "postnummer": "2335", "kommunenummer": "3413"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "4900", "beskrivelse": "Øvrige finansielle foretak unntatt forsikring"}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2015-05-06

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

815456602

navn

K SNARE INVEST AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Rognstadvegen 14

forradrpostnr

2335

forradrpoststed

STANGE

forradrkommnr

3413

forradrkommnavn

STANGE

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

64.308

nkode2

nkode3

sektorkode

4900

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

29.05.2015

stiftelsesdato

06.05.2015

tlf

tlf_mobil

458 30 306

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

815456602

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2522739, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 877669, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 865397}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 12272}}, "journalnr": "2021504153", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "815456602"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 652442, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 622442}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 225227, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 152011}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 73216}}, "sumEgenkapitalGjeld": 877669}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -14052, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 18016}, "driftsresultat": -18016, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 1, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 1}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -18015}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 915470807 [navn] => K SNARE INVEST AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2015-06-02 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "64.308", "beskrivelse": "Investeringsselskaper og lignende lukket for allmennheten"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 815456602 [oppstartsdato] => 2015-07-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Rognstadvegen 14"], "kommune": "STANGE", "landkode": "NO", "poststed": "STANGE", "postnummer": "2335", "kommunenummer": "3413"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?