Index

KA 53 HOLDING AS

Orgnr: 812051032

adresse: Østre Strandgate 46

id

1187

organisasjonsnummer

812051032

navn

KA 53 HOLDING AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-06-10

naeringskode1

{"kode": "68.100", "beskrivelse": "Kjøp og salg av egen fast eiendom"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Østre Strandgate 46"], "kommune": "KRISTIANSAND", "landkode": "NO", "poststed": "KRISTIANSAND S", "postnummer": "4610", "kommunenummer": "4204"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-04-17

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 27"], "kommune": "KRISTIANSAND", "landkode": "NO", "poststed": "KRISTIANSAND S", "postnummer": "4661", "kommunenummer": "4204"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

812051032

navn

KA 53 HOLDING AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Østre Strandgate 46

forradrpostnr

4610

forradrpoststed

KRISTIANSAND S

forradrkommnr

4204

forradrkommnavn

KRISTIANSAND

forradrland

Norge

postadresse

Postboks 27

ppostnr

4661

ppoststed

KRISTIANSAND S

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

N

nkode1

68.100

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

10.06.2013

stiftelsesdato

17.04.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

812051032

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2397745, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 40267891, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 39595312}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 672580}}, "journalnr": "2021352417", "virksomhet": {"morselskap": true, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "812051032"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 21186748, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 14282206}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 6904542}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 19081144, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 19081144}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 40267891}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 1103282, "totalresultat": 1103282, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 44046}, "driftsresultat": -44046, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 1000715, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 1623093}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 622378}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 956669}}]

Reserver mot visning?