Index

KABEL METALL & TRAFO GJENVINNING AS

https://www.kmtgjenvinning.no

Orgnr: 811577022

mobil: 970 08 707
webside: www.kmtgjenvinning.no
adresse: Linnestad Næringsområ, Ravneveien 11

id

136

organisasjonsnummer

811577022

navn

KABEL METALL & TRAFO GJENVINNING AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-02-16

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "38.320", "beskrivelse": "Sortering og bearbeiding av avfall for materialgjenvinning"}

antallAnsatte

51

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Linnestad Næringsområ", "Ravneveien 11"], "kommune": "TØNSBERG", "landkode": "NO", "poststed": "REVETAL", "postnummer": "3174", "kommunenummer": "3803"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-01-17

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Ravneveien 11"], "kommune": "TØNSBERG", "landkode": "NO", "poststed": "REVETAL", "postnummer": "3174", "kommunenummer": "3803"}

hjemmeside

www.kmtgjenvinning.no

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

811577022

navn

KABEL METALL & TRAFO GJENVINNING AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Linnestad Næringsområ Ravneveien 11

forradrpostnr

3174

forradrpoststed

REVETAL

forradrkommnr

3803

forradrkommnavn

TØNSBERG

forradrland

Norge

postadresse

Ravneveien 11

ppostnr

3174

ppoststed

REVETAL

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

J

nkode1

38.320

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

16.02.2013

stiftelsesdato

17.01.2013

tlf

tlf_mobil

970 08 707

url

www.kmtgjenvinning.no

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

51

ansatte_dato

13.07.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

811577022

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2508093, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 183757446, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 74321677}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 109435769}}, "journalnr": "2021475265", "virksomhet": {"morselskap": true, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "811577022"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 72090252, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 1326575}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 70763677}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 111667194, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 98088084}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 13579110}}, "sumEgenkapitalGjeld": 183757446}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": false, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 7859503, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 344705248}, "driftsresultat": 11370159, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 356075408}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -80116, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 3799754}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 3879870}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 11290043}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 911614154 [navn] => KABEL METALL & TRAFO GJENVINNING AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2013-02-25 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "38.320", "beskrivelse": "Sortering og bearbeiding av avfall for materialgjenvinning"} [antallAnsatte] => 51 [overordnetEnhet] => 811577022 [oppstartsdato] => 2013-01-17 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Linnestad Nu00e6ringsomru00e5", "Ravneveien 11"], "kommune": "Tu00d8NSBERG", "landkode": "NO", "poststed": "REVETAL", "postnummer": "3174", "kommunenummer": "3803"} [links] => [] [hjemmeside] => www.kmtgjenvinning.no [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Ravneveien 11"], "kommune": "Tu00d8NSBERG", "landkode": "NO", "poststed": "REVETAL", "postnummer": "3174", "kommunenummer": "3803"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?