Index

KABELVÅG HAVN DRIFT AS

https://www.bjorback.no

Orgnr: 818772092

webside: www.bjorback.no
adresse: O. J. Kaarbøs gate 2

id

16860

organisasjonsnummer

818772092

navn

KABELVÅG HAVN DRIFT AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2017-03-28

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "55.101", "beskrivelse": "Drift av hoteller, pensjonater og moteller med restaurant"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["O. J. Kaarbøs gate 2"], "kommune": "VÅGAN", "landkode": "NO", "poststed": "SVOLVÆR", "postnummer": "8300", "kommunenummer": "1865"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2017-01-02

hjemmeside

www.bjorback.no

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

818772092

navn

KABELVÅG HAVN DRIFT AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

O. J. Kaarbøs gate 2

forradrpostnr

8300

forradrpoststed

SVOLVÆR

forradrkommnr

1865

forradrkommnavn

VÅGAN

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

55.101

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

28.03.2017

stiftelsesdato

02.01.2017

tlf

tlf_mobil

url

www.bjorback.no

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

818772092

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2185861, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 2164090, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 82000}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 2082090}}, "journalnr": "2020941914", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "818772092"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 49325, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 100000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -50675}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 2114765, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 2114765}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 2164090}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 184495, "totalresultat": 184495, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 6638257}, "driftsresultat": 213511, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 6851768}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -4026, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 163}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 4189}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 209485}}]

Reserver mot visning?