Index

KADERIA AS

Orgnr: 811614262

adresse: Smedsbuktveien 17

id

219

organisasjonsnummer

811614262

navn

KADERIA AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-02-26

naeringskode1

{"kode": "78.100", "beskrivelse": "Rekruttering og formidling av arbeidskraft"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Smedsbuktveien 17"], "kommune": "KRAGERØ", "landkode": "NO", "poststed": "KRAGERØ", "postnummer": "3770", "kommunenummer": "3814"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-01-17

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

811614262

navn

KADERIA AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Smedsbuktveien 17

forradrpostnr

3770

forradrpoststed

KRAGERØ

forradrkommnr

3814

forradrkommnavn

KRAGERØ

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

78.100

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

26.02.2013

stiftelsesdato

17.01.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

811614262

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2144311, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 85972, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 85972}}, "journalnr": "2020895170", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "811614262"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -379204, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -409204}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 465176, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 465176}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 85972}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -3827, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 3827}, "driftsresultat": -3827, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"finansinntekt": {}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -3827}}]

Reserver mot visning?