Index

KAFFE-EXPRESSEN AS

Orgnr: 818623372

adresse: c/o Trygve Gundersen, Bregneveien 2B

id

16409

organisasjonsnummer

818623372

navn

KAFFE-EXPRESSEN AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2017-02-27

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "46.431", "beskrivelse": "Engroshandel med elektriske husholdningsapparater og -maskiner"}

antallAnsatte

1

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["c/o Trygve Gundersen", "Bregneveien 2B"], "kommune": "NITTEDAL", "landkode": "NO", "poststed": "HAGAN", "postnummer": "1481", "kommunenummer": "3031"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2017-02-03

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

818623372

navn

KAFFE-EXPRESSEN AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

c/o Trygve Gundersen Bregneveien 2B

forradrpostnr

1481

forradrpoststed

HAGAN

forradrkommnr

3031

forradrkommnavn

NITTEDAL

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

46.431

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

27.02.2017

stiftelsesdato

03.02.2017

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

1

ansatte_dato

11.12.2017

regnskap

regnskap #0

orgnr

818623372

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2344593, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 54017, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 54017}}, "journalnr": "2021401795", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "818623372"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -475102, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 24430}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -499532}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 529119, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 329119}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 200000}}, "sumEgenkapitalGjeld": 54017}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -39811, "totalresultat": -39811, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 1126391}, "driftsresultat": -39358, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 1087033}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -452, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 10}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 462}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -39811}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 818673442 [navn] => KAFFE-EXPRESSEN AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2017-03-08 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "46.431", "beskrivelse": "Engroshandel med elektriske husholdningsapparater og -maskiner"} [antallAnsatte] => 1 [overordnetEnhet] => 818623372 [oppstartsdato] => 2017-02-23 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["c/o Trygve Gundersen", "Bregneveien 2B"], "kommune": "NITTEDAL", "landkode": "NO", "poststed": "HAGAN", "postnummer": "1481", "kommunenummer": "3031"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?