Index

KAITEKI CONSULTING AS

Orgnr: 812107232

mobil: 951 28 301
adresse: Eventyrstien 3

id

1333

organisasjonsnummer

812107232

navn

KAITEKI CONSULTING AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-06-22

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "62.010", "beskrivelse": "Programmeringstjenester"}

antallAnsatte

1

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Eventyrstien 3"], "kommune": "HOLMESTRAND", "landkode": "NO", "poststed": "HOLMESTRAND", "postnummer": "3084", "kommunenummer": "3802"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-06-12

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

812107232

navn

KAITEKI CONSULTING AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Eventyrstien 3

forradrpostnr

3084

forradrpoststed

HOLMESTRAND

forradrkommnr

3802

forradrkommnavn

HOLMESTRAND

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

62.010

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

22.06.2013

stiftelsesdato

12.06.2013

tlf

tlf_mobil

951 28 301

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

1

ansatte_dato

14.01.2019

regnskap

regnskap #0

orgnr

812107232

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1585018, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 1181486, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 1000}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 1180486}}, "journalnr": "2020303041", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "812107232"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 441319, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 411319}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 740167, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 740167}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 1181486}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 233879, "totalresultat": 233879, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 682171}, "driftsresultat": 299416, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 981588}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 423, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 423}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 299839}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 912124053 [navn] => KAITEKI CONSULTING AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2013-06-25 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "62.010", "beskrivelse": "Programmeringstjenester"} [antallAnsatte] => 1 [overordnetEnhet] => 812107232 [oppstartsdato] => 2013-06-12 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Eventyrstien 3"], "kommune": "HOLMESTRAND", "landkode": "NO", "poststed": "HOLMESTRAND", "postnummer": "3084", "kommunenummer": "3802"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?