Index

KALBAKKEN MATSERVICE AS

Orgnr: 812186922

adresse: Østre Aker vei 210c

id

1518

organisasjonsnummer

812186922

navn

KALBAKKEN MATSERVICE AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-07-06

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "56.210", "beskrivelse": "Cateringvirksomhet"}

antallAnsatte

7

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Østre Aker vei 210c"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0975", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-07-01

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

812186922

navn

KALBAKKEN MATSERVICE AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Østre Aker vei 210c

forradrpostnr

0975

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

56.210

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

06.07.2013

stiftelsesdato

01.07.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

7

ansatte_dato

12.05.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

812186922

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2553043, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 453009, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 453009}}, "journalnr": "2021588534", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "812186922"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -92721, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 200000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -292721}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 545729, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 545729}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 453009}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -41955, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 3363754}, "driftsresultat": -39122, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 3324631}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -2833, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 11}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 2844}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -41955}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 994451715 [navn] => KALBAKKEN MATSERVICE AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2009-08-25 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "56.210", "beskrivelse": "Cateringvirksomhet"} [antallAnsatte] => 7 [overordnetEnhet] => 812186922 [oppstartsdato] => 2009-08-04 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["u00d8stre Aker vei 210"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0975", "kommunenummer": "0301"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 23", "Lindebergu00e5sen"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "1003", "kommunenummer": "0301"} [datoEierskifte] => 2013-07-01 [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?