Index

KALFARVEIEN 48 AS

Orgnr: 818886152

adresse: Kalfarveien 48

id

17161

organisasjonsnummer

818886152

navn

KALFARVEIEN 48 AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2017-05-08

naeringskode1

{"kode": "41.109", "beskrivelse": "Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Kalfarveien 48"], "kommune": "BERGEN", "landkode": "NO", "poststed": "BERGEN", "postnummer": "5022", "kommunenummer": "4601"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2017-02-17

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

818886152

navn

KALFARVEIEN 48 AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Kalfarveien 48

forradrpostnr

5022

forradrpoststed

BERGEN

forradrkommnr

4601

forradrkommnavn

BERGEN

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

41.109

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

08.05.2017

stiftelsesdato

17.02.2017

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

818886152

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2307395, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 110629, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 110629}}, "journalnr": "2021348165", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "818886152"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 110629, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 110449}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 180}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 0, "kortsiktigGjeld": {}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 110629}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 43, "totalresultat": 43, "driftsresultat": {"driftskostnad": {}, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 43, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 43}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 43}}]

Reserver mot visning?