Index

KALINKA NAILS AS

Orgnr: 811759422

adresse: Kirkegata 130

id

535

organisasjonsnummer

811759422

navn

KALINKA NAILS AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-04-02

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "96.020", "beskrivelse": "Frisering og annen skjønnhetspleie"}

antallAnsatte

8

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Kirkegata 130"], "kommune": "HAUGESUND", "landkode": "NO", "poststed": "HAUGESUND", "postnummer": "5527", "kommunenummer": "1106"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-02-18

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 633"], "kommune": "HAUGESUND", "landkode": "NO", "poststed": "HAUGESUND", "postnummer": "5501", "kommunenummer": "1106"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

811759422

navn

KALINKA NAILS AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Kirkegata 130

forradrpostnr

5527

forradrpoststed

HAUGESUND

forradrkommnr

1106

forradrkommnavn

HAUGESUND

forradrland

Norge

postadresse

Postboks 633

ppostnr

5501

ppoststed

HAUGESUND

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

J

nkode1

96.020

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

02.04.2013

stiftelsesdato

18.02.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

8

ansatte_dato

14.06.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

811759422

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2435267, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 806456, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 806456}}, "journalnr": "2021477955", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "811759422"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -634730, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -664730}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 1441186, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 1427186}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 14000}}, "sumEgenkapitalGjeld": 806456}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -474133, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 3979700}, "driftsresultat": -466145, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 3513555}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -7988, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 195}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 8183}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -474133}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 995759276 [navn] => KALINKA NAILS AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2010-07-21 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "96.020", "beskrivelse": "Frisering og annen skju00f8nnhetspleie"} [antallAnsatte] => 8 [overordnetEnhet] => 811759422 [oppstartsdato] => 2010-06-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Kirkegata 130"], "kommune": "HAUGESUND", "landkode": "NO", "poststed": "HAUGESUND", "postnummer": "5527", "kommunenummer": "1106"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 633"], "kommune": "HAUGESUND", "landkode": "NO", "poststed": "HAUGESUND", "postnummer": "5501", "kommunenummer": "1106"} [datoEierskifte] => 2013-01-01 [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?