Index

KALLESTAD HYTTER AS

Orgnr: 812562592

mobil: 906 39 582
adresse: Målsnes

id

2347

organisasjonsnummer

812562592

navn

KALLESTAD HYTTER AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-10-09

naeringskode1

{"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Målsnes"], "kommune": "SOGNDAL", "landkode": "NO", "poststed": "BALESTRAND", "postnummer": "6899", "kommunenummer": "4640"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Nynorsk

links

[]

stiftelsesdato

2013-07-20

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

812562592

navn

KALLESTAD HYTTER AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Målsnes

forradrpostnr

6899

forradrpoststed

BALESTRAND

forradrkommnr

4640

forradrkommnavn

SOGNDAL

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

68.209

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

09.10.2013

stiftelsesdato

20.07.2013

tlf

tlf_mobil

906 39 582

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

812562592

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2111191, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 193137, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 14000}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 179137}}, "journalnr": "2020863121", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "812562592"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 123628, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 93628}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 69510, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 69510}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 193137}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 8160, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 333407}, "driftsresultat": 12347, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 345755}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -1503, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 47}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 1550}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 10845}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 989999737 [navn] => KALLESTAD HYTTER AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2006-06-27 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 812562592 [oppstartsdato] => 2006-06-12 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Mu00e5lnes"], "kommune": "SOGNDAL", "landkode": "NO", "poststed": "BALESTRAND", "postnummer": "6899", "kommunenummer": "4640"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => 2013-10-09 [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?