Index

KALSA GÅRDSBAKERI AS

Orgnr: 821087112

adresse: Aursundveien 2248

id

23488

organisasjonsnummer

821087112

navn

KALSA GÅRDSBAKERI AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2018-06-29

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "10.710", "beskrivelse": "Produksjon av brød og ferske konditorvarer"}

antallAnsatte

5

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Aursundveien 2248"], "kommune": "RØROS", "landkode": "NO", "poststed": "GLÅMOS", "postnummer": "7372", "kommunenummer": "5025"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2018-06-18

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

821087112

navn

KALSA GÅRDSBAKERI AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Aursundveien 2248

forradrpostnr

7372

forradrpoststed

GLÅMOS

forradrkommnr

5025

forradrkommnavn

RØROS

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

10.710

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

29.06.2018

stiftelsesdato

18.06.2018

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

5

ansatte_dato

14.06.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

821087112

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2462647, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 647624, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 238154}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 409470}}, "journalnr": "2021504819", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "821087112"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 303618, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 219672}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 83946}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 344005, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 159258}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 184748}}, "sumEgenkapitalGjeld": 647624}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 112722, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 1170771}, "driftsresultat": 158720, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 1329491}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -13624, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 1596}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 15220}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 145096}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 997032543 [navn] => KALSA GÅRDSBAKERI AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2011-06-15 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "10.710", "beskrivelse": "Produksjon av bru00f8d og ferske konditorvarer"} [antallAnsatte] => 5 [overordnetEnhet] => 821087112 [oppstartsdato] => 2011-01-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Aursundveien 2248"], "kommune": "Ru00d8ROS", "landkode": "NO", "poststed": "GLu00c5MOS", "postnummer": "7372", "kommunenummer": "5025"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => 2018-01-01 [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?