Index

KALSØYGRUPPEN AS

Orgnr: 819333882

adresse: Djupavågen 12

id

18350

organisasjonsnummer

819333882

navn

KALSØYGRUPPEN AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2017-08-01

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "03.111", "beskrivelse": "Hav- og kystfiske"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Djupavågen 12"], "kommune": "AUSTEVOLL", "landkode": "NO", "poststed": "BEKKJARVIK", "postnummer": "5397", "kommunenummer": "4625"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2017-06-28

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

819333882

navn

KALSØYGRUPPEN AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Djupavågen 12

forradrpostnr

5397

forradrpoststed

BEKKJARVIK

forradrkommnr

4625

forradrkommnavn

AUSTEVOLL

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

03.111

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

01.08.2017

stiftelsesdato

28.06.2017

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

819333882

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2153065, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 587743, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 587743}}, "journalnr": "2020924286", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "819333882"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 587372, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 557372}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 370, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 370}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 587742}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -25328, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 17997}, "driftsresultat": -17997, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 0}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -7331, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 324}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 7655}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -25328}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 919423358 [navn] => KALSØYGRUPPEN AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2017-08-16 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "03.111", "beskrivelse": "Hav- og kystfiske"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 819333882 [oppstartsdato] => 2017-06-28 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Djupavu00e5gen 12"], "kommune": "AUSTEVOLL", "landkode": "NO", "poststed": "BEKKJARVIK", "postnummer": "5397", "kommunenummer": "4625"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?