Index

KAM LIFTING CONSULT AS

https://www.KAM-Lc.no

Orgnr: 812026992

webside: www.KAM-Lc.no
adresse: Skogateigen 39

id

1129

organisasjonsnummer

812026992

navn

KAM LIFTING CONSULT AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-06-04

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "33.120", "beskrivelse": "Reparasjon av maskiner"}

antallAnsatte

8

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Skogateigen 39"], "kommune": "HÅ", "landkode": "NO", "poststed": "VIGRESTAD", "postnummer": "4362", "kommunenummer": "1119"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-04-16

hjemmeside

www.KAM-Lc.no

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

812026992

navn

KAM LIFTING CONSULT AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Skogateigen 39

forradrpostnr

4362

forradrpoststed

VIGRESTAD

forradrkommnr

1119

forradrkommnavn

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

33.120

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

04.06.2013

stiftelsesdato

16.04.2013

tlf

tlf_mobil

url

www.KAM-Lc.no

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

8

ansatte_dato

13.07.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

812026992

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2407243, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 2890305, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 572743}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 2317562}}, "journalnr": "2021371392", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "812026992"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 1259148, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 643051}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 616097}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 1631157, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 1571549}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 59609}}, "sumEgenkapitalGjeld": 2890306}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 237034, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 4796461}, "driftsresultat": 363421, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 5159882}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -51811, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 2750}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 54562}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 311609}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 993224391 [navn] => KAM LIFTING CONSULT AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2008-10-21 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "33.120", "beskrivelse": "Reparasjon av maskiner"} [antallAnsatte] => 8 [overordnetEnhet] => 812026992 [oppstartsdato] => 2008-09-28 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Skogateigen 39"], "kommune": "Hu00c5", "landkode": "NO", "poststed": "VIGRESTAD", "postnummer": "4362", "kommunenummer": "1119"} [links] => [] [hjemmeside] => www.kam-lc.no [postadresse] => [datoEierskifte] => 2013-04-16 [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?