Index

KAMEL HOLDING AS

Orgnr: 812358472

adresse: Stalsberggata 26

id

1891

organisasjonsnummer

812358472

navn

KAMEL HOLDING AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-08-26

naeringskode1

{"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Stalsberggata 26"], "kommune": "LILLESTRØM", "landkode": "NO", "poststed": "STRØMMEN", "postnummer": "2010", "kommunenummer": "3030"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-08-14

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

812358472

navn

KAMEL HOLDING AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Stalsberggata 26

forradrpostnr

2010

forradrpoststed

STRØMMEN

forradrkommnr

3030

forradrkommnavn

LILLESTRØM

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

68.209

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

26.08.2013

stiftelsesdato

14.08.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

812358472

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2338917, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 3274104, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 3274104}}, "journalnr": "2021394387", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "812358472"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 2443636, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 2413636}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 830468, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 830468}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 3274104}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -404637, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 541729}, "driftsresultat": -541729, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 24654, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 30646}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 5992}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -517075}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 912362418 [navn] => KAMEL HOLDING AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2013-08-27 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 812358472 [oppstartsdato] => 2013-08-14 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Stalsberggata 26"], "kommune": "LILLESTRu00d8M", "landkode": "NO", "poststed": "STRu00d8MMEN", "postnummer": "2010", "kommunenummer": "3030"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?