Index

KANCK HOLDING AS

Orgnr: 822105912

adresse: Pilestredet Park 26

id

26838

organisasjonsnummer

822105912

navn

KANCK HOLDING AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2019-01-24

naeringskode1

{"kode": "00.000", "beskrivelse": "Uoppgitt"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Pilestredet Park 26"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0176", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2019-01-02

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

822105912

navn

KANCK HOLDING AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Pilestredet Park 26

forradrpostnr

0176

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

00.000

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

24.01.2019

stiftelsesdato

02.01.2019

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

822105912

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2302677, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 30000, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 30000}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 0}}, "journalnr": "2021342475", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "822105912"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 30000, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30691}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -691}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 0, "kortsiktigGjeld": {}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 30000}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -691, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 678}, "driftsresultat": -678, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -13, "finansinntekt": {}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 13}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -691}}]

Reserver mot visning?