Index

KANDONA AS

https://www.kandona.com

Orgnr: 893744142

tlf: 51 87 11 77
webside: www.kandona.com
adresse: Professor Hansteens gate 92

id

81812

organisasjonsnummer

893744142

navn

KANDONA AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2009-02-16

naeringskode1

{"kode": "70.220", "beskrivelse": "Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Professor Hansteens gate 92"], "kommune": "STAVANGER", "landkode": "NO", "poststed": "STAVANGER", "postnummer": "4021", "kommunenummer": "1103"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2009-01-01

postadresse

{"land": "Brasil", "adresse": ["Av. Eng. Ary de Abreu Lima 500", "Apto. 1302, Torre A, Jardim Europa", "CEP: 91360-070"], "landkode": "BR", "poststed": "Porto Alegre - RS"}

hjemmeside

www.kandona.com

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

893744142

navn

KANDONA AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Professor Hansteens gate 92

forradrpostnr

4021

forradrpoststed

STAVANGER

forradrkommnr

1103

forradrkommnavn

STAVANGER

forradrland

Norge

postadresse

Av. Eng. Ary de Abreu Lima 500 Apto. 1302, Torre A, Jardim Europa CEP: 91360-070

ppostnr

ppoststed

Porto Alegre - RS

ppostland

Brasil

regifr

J

regimva

N

nkode1

70.220

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

16.02.2009

stiftelsesdato

01.01.2009

tlf

51 87 11 77

tlf_mobil

url

www.kandona.com

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

893744142

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2331001, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 4153, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 3879}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 274}}, "journalnr": "2021382946", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "893744142"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 4152, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 300000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -295848}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 1, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 1}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 4153}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -8826, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 8826}, "driftsresultat": -8826, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"finansinntekt": {}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -8826}}]

Reserver mot visning?