Index

KANE HOLDING AS

Orgnr: 812169742

adresse: Nordre Langarinden 53

id

1462

organisasjonsnummer

812169742

navn

KANE HOLDING AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-07-03

naeringskode1

{"kode": "47.799", "beskrivelse": "Butikkhandel med brukte varer ellers"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Nordre Langarinden 53"], "kommune": "BERGEN", "landkode": "NO", "poststed": "NYBORG", "postnummer": "5131", "kommunenummer": "4601"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-06-14

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

812169742

navn

KANE HOLDING AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Nordre Langarinden 53

forradrpostnr

5131

forradrpoststed

NYBORG

forradrkommnr

4601

forradrkommnavn

BERGEN

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

47.799

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

03.07.2013

stiftelsesdato

14.06.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

812169742

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2127145, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 192298, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 11466}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 180832}}, "journalnr": "2020895254", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "812169742"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 30026, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30026}, "opptjentEgenkapital": {}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 162272, "kortsiktigGjeld": {}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 162272}}, "sumEgenkapitalGjeld": 192298}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -13143, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 99307}, "driftsresultat": -13145, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 86162}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 2, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 2}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -13143}}]

Reserver mot visning?