Index

KÅPE AS

Orgnr: 918098151

adresse: Tandbergveien 3A

id

246881

organisasjonsnummer

918098151

navn

KÅPE AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2016-11-28

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "82.110", "beskrivelse": "Kombinerte kontortjenester"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Tandbergveien 3A"], "kommune": "NORDRE FOLLO", "landkode": "NO", "poststed": "SKI", "postnummer": "1424", "kommunenummer": "3020"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2016-10-17

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

918098151

navn

KÅPE AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Tandbergveien 3A

forradrpostnr

1424

forradrpoststed

SKI

forradrkommnr

3020

forradrkommnavn

NORDRE FOLLO

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

82.110

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

28.11.2016

stiftelsesdato

17.10.2016

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

918098151

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2523965, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 752175, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 741207}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 10968}}, "journalnr": "2021574136", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "918098151"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -1613, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -31613}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 753788, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": -7469}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 761257}}, "sumEgenkapitalGjeld": 752175}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -52265, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 852160}, "driftsresultat": -51860, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 800300}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -405, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 20}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 425}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -52265}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 918177949 [navn] => KÅPE AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2016-12-12 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "82.110", "beskrivelse": "Kombinerte kontortjenester"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 918098151 [oppstartsdato] => 2016-10-17 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Tandbergveien 3A"], "kommune": "NORDRE FOLLO", "landkode": "NO", "poststed": "SKI", "postnummer": "1424", "kommunenummer": "3020"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?