Index

KAPERGAARDEN AS

Orgnr: 812259482

mobil: 930 62 176
adresse: Nåkkves vei 5

id

1672

organisasjonsnummer

812259482

navn

KAPERGAARDEN AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-07-30

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "64.308", "beskrivelse": "Investeringsselskaper og lignende lukket for allmennheten"}

antallAnsatte

1

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Nåkkves vei 5"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0670", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "4900", "beskrivelse": "Øvrige finansielle foretak unntatt forsikring"}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Nynorsk

links

[]

stiftelsesdato

2013-07-23

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

812259482

navn

KAPERGAARDEN AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Nåkkves vei 5

forradrpostnr

0670

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

64.308

nkode2

nkode3

sektorkode

4900

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

30.07.2013

stiftelsesdato

23.07.2013

tlf

tlf_mobil

930 62 176

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

1

ansatte_dato

11.05.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

812259482

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2269311, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 37131, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 37131}}, "journalnr": "2021290758", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "812259482"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 35315, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 26890}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 8425}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 1816, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 1816}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 37131}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 1692, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 31037}, "driftsresultat": 12296, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 43333}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -1607, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 88}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 1695}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 10689}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 819234582 [navn] => KAPERGAARDEN AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2017-07-05 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "64.308", "beskrivelse": "Investeringsselskaper og lignende lukket for allmennheten"} [antallAnsatte] => 1 [overordnetEnhet] => 812259482 [oppstartsdato] => 2016-01-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Nu00e5kkves vei 5"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0670", "kommunenummer": "0301"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?