Index

KARABINGRUPPEN AS

https://www.karabin.no

Orgnr: 892520682

tlf: 55 55 82 13
mobil: 918 19 422
webside: www.karabin.no
adresse: C/O Spaces, Lars Hilles gate 30

id

79725

organisasjonsnummer

892520682

navn

KARABINGRUPPEN AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2008-04-07

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "70.220", "beskrivelse": "Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["C/O Spaces", "Lars Hilles gate 30"], "kommune": "BERGEN", "landkode": "NO", "poststed": "BERGEN", "postnummer": "5008", "kommunenummer": "4601"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2008-03-14

naeringskode2

{"kode": "70.100", "beskrivelse": "Hovedkontortjenester", "hjelpeenhetskode": true}

hjemmeside

www.karabin.no

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

892520682

navn

KARABINGRUPPEN AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

C/O Spaces Lars Hilles gate 30

forradrpostnr

5008

forradrpoststed

BERGEN

forradrkommnr

4601

forradrkommnavn

BERGEN

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

70.220

nkode2

70.100

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

07.04.2008

stiftelsesdato

14.03.2008

tlf

55 55 82 13

tlf_mobil

918 19 422

url

www.karabin.no

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

892520682

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2537403, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 28853802, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 20140000}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 8713802}}, "journalnr": "2021513856", "virksomhet": {"morselskap": true, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "892520682"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 14167693, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 2885351}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 11282342}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 14686108, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 14686108}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 28853801}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 5350754, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 640143}, "driftsresultat": -522930, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 117213}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 7382875, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 7391135}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 8260}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 6859945}}]

Reserver mot visning?