Index

KARENSLYST ALLE 53 BUSINESS CENTRE AS

Orgnr: 819037582

adresse: Karenslyst allé 53

id

17560

organisasjonsnummer

819037582

navn

KARENSLYST ALLE 53 BUSINESS CENTRE AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2017-07-21

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "68.320", "beskrivelse": "Eiendomsforvaltning"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Karenslyst allé 53"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0279", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2017-05-05

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

frivilligMvaRegistrertBeskrivelser

["Utleier av bygg eller anlegg"]

Difi-opplysninger

orgnr

819037582

navn

KARENSLYST ALLE 53 BUSINESS CENTRE AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Karenslyst allé 53

forradrpostnr

0279

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

68.320

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

21.07.2017

stiftelsesdato

05.05.2017

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

819037582

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2207539, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 4019574, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 1896121}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 2123453}}, "journalnr": "2020969469", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "819037582"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -1775984, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -1805984}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 5795559, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 2439292}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 3356267}}, "sumEgenkapitalGjeld": 4019574}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 146922, "totalresultat": 146922, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 13056030}, "driftsresultat": 167829, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 13223859}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -20907, "finansinntekt": {}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 20907}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 146922}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 919412259 [navn] => KARENSLYST ALLE 53 BUSINESS CENTRE AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2017-08-15 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "68.320", "beskrivelse": "Eiendomsforvaltning"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 819037582 [oppstartsdato] => 2017-07-21 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Karenslyst allu00e9 53"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0279", "kommunenummer": "0301"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?