Index

KARI IHLE AS

Orgnr: 815243552

adresse: Rosenborggata 19

id

8125

organisasjonsnummer

815243552

navn

KARI IHLE AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2015-04-16

naeringskode1

{"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Rosenborggata 19"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0356", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2015-02-08

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 5273 Majorstuen"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0303", "kommunenummer": "0301"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

815243552

navn

KARI IHLE AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Rosenborggata 19

forradrpostnr

0356

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

Postboks 5273 Majorstuen

ppostnr

0303

ppoststed

OSLO

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

N

nkode1

68.209

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

16.04.2015

stiftelsesdato

08.02.2015

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

815243552

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 49282, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 5354513, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 4997402}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 357110}}, "journalnr": "2021175638", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "815243552"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 3254513, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 37743}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 3216770}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 2100000, "kortsiktigGjeld": {}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 2100000}}, "sumEgenkapitalGjeld": 5354513}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -46698, "totalresultat": -46698, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 126817}, "driftsresultat": -46862, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 79955}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 164, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 164}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -46698}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 915257569 [navn] => KARI IHLE AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2015-04-18 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 815243552 [oppstartsdato] => 2015-02-08 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Rosenborggata 19"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0356", "kommunenummer": "0301"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 5273 Majorstuen"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0303", "kommunenummer": "0301"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?