Index

KARIUS OG BAKTUS EIENDOM AS

Orgnr: 886356412

tlf: 69 28 23 64
adresse: Voldgaten 10/11

id

68682

organisasjonsnummer

886356412

navn

KARIUS OG BAKTUS EIENDOM AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2003-12-15

naeringskode1

{"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Voldgaten 10/11"], "kommune": "FREDRIKSTAD", "landkode": "NO", "poststed": "GAMLE FREDRIKSTAD", "postnummer": "1630", "kommunenummer": "3004"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2003-11-25

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Gamleveien 67 B"], "kommune": "RÅDE", "landkode": "NO", "poststed": "SALTNES", "postnummer": "1642", "kommunenummer": "3017"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

886356412

navn

KARIUS OG BAKTUS EIENDOM AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Voldgaten 10/11

forradrpostnr

1630

forradrpoststed

GAMLE FREDRIKSTAD

forradrkommnr

3004

forradrkommnavn

FREDRIKSTAD

forradrland

Norge

postadresse

Gamleveien 67 B

ppostnr

1642

ppoststed

SALTNES

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

N

nkode1

68.209

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

15.12.2003

stiftelsesdato

25.11.2003

tlf

69 28 23 64

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

886356412

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 3282, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 2781667, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 1845419}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 936248}}, "journalnr": "2021127064", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "886356412"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 282671, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 100000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 182671}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 2498996, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 158996}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 2340000}}, "sumEgenkapitalGjeld": 2781667}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 14773, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 361210}, "driftsresultat": 205488, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 566698}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -166211, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 53310}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 219521}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 39277}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 986370609 [navn] => KARIUS OG BAKTUS EIENDOM AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2003-12-16 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 886356412 [oppstartsdato] => 2003-12-15 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Voldgaten 10/11"], "kommune": "FREDRIKSTAD", "landkode": "NO", "poststed": "GAMLE FREDRIKSTAD", "postnummer": "1632", "kommunenummer": "3004"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Gamleveien 67 B"], "kommune": "Ru00c5DE", "landkode": "NO", "poststed": "SALTNES", "postnummer": "1642", "kommunenummer": "3017"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?