Index

KARL J. PAULSEN BAKERI OG KONDITORI AS

Orgnr: 912596400

adresse: Kirkeveien 5

id

118375

organisasjonsnummer

912596400

navn

KARL J. PAULSEN BAKERI OG KONDITORI AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-10-17

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "10.710", "beskrivelse": "Produksjon av brød og ferske konditorvarer"}

antallAnsatte

14

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Kirkeveien 5"], "kommune": "SARPSBORG", "landkode": "NO", "poststed": "SARPSBORG", "postnummer": "1710", "kommunenummer": "3003"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-10-11

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

912596400

navn

KARL J. PAULSEN BAKERI OG KONDITORI AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Kirkeveien 5

forradrpostnr

1710

forradrpoststed

SARPSBORG

forradrkommnr

3003

forradrkommnavn

SARPSBORG

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

10.710

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

17.10.2013

stiftelsesdato

11.10.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

14

ansatte_dato

12.12.2020

regnskap

regnskap #0

orgnr

912596400

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1912614, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 1282131, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 422591}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 859540}}, "journalnr": "2020649494", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "912596400"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -358517, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -388517}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 1640648, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 1640648}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 1282131}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -19955, "totalresultat": -19955, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 8069470}, "driftsresultat": -25733, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 8043736}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 151, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 540}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 390}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -25583}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 971604530 [navn] => KARL J. PAULSEN BAKERI OG KONDITORI AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 1995-02-22 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "10.710", "beskrivelse": "Produksjon av bru00f8d og ferske konditorvarer"} [antallAnsatte] => 14 [overordnetEnhet] => 912596400 [oppstartsdato] => 1965-12-31 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Kirkeveien 5"], "kommune": "SARPSBORG", "landkode": "NO", "poststed": "SARPSBORG", "postnummer": "1710", "kommunenummer": "3003"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => 2013-10-23 [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?