Index

KARLSAUNE MASKIN AS

Orgnr: 811851612

adresse: c/o Steffen Karlsaune, Stordalen

id

760

organisasjonsnummer

811851612

navn

KARLSAUNE MASKIN AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-04-22

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "43.120", "beskrivelse": "Grunnarbeid"}

antallAnsatte

1

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["c/o Steffen Karlsaune", "Stordalen"], "kommune": "ÅFJORD", "landkode": "NO", "poststed": "ÅFJORD", "postnummer": "7170", "kommunenummer": "5058"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-04-12

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

811851612

navn

KARLSAUNE MASKIN AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

c/o Steffen Karlsaune Stordalen

forradrpostnr

7170

forradrpoststed

ÅFJORD

forradrkommnr

5058

forradrkommnavn

ÅFJORD

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

43.120

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

22.04.2013

stiftelsesdato

12.04.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

1

ansatte_dato

12.10.2013

regnskap

regnskap #0

orgnr

811851612

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 38858, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 549998, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 343500}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 206498}}, "journalnr": "2021164218", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "811851612"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -4741, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 180534}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -185275}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 554739, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 429413}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 125325}}, "sumEgenkapitalGjeld": 549998}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -231690, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 1861541}, "driftsresultat": -188968, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 1672572}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -42722, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 28}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 42750}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -231690}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 911876345 [navn] => KARLSAUNE MASKIN AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2013-04-27 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "43.120", "beskrivelse": "Grunnarbeid"} [antallAnsatte] => 1 [overordnetEnhet] => 811851612 [oppstartsdato] => 2013-05-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["c/o Steffen Karlsaune", "Stordalen"], "kommune": "u00c5FJORD", "landkode": "NO", "poststed": "u00c5FJORD", "postnummer": "7170", "kommunenummer": "5058"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?