Index

KARLSHUSET AS

Orgnr: 870601662

tlf: 69 285094
adresse: Bruksveien 6

id

54049

organisasjonsnummer

870601662

navn

KARLSHUSET AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

1995-02-19

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "16.231", "beskrivelse": "Produksjon av monteringsferdige hus"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Bruksveien 6"], "kommune": "RÅDE", "landkode": "NO", "poststed": "RÅDE", "postnummer": "1640", "kommunenummer": "3017"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

1994-01-01

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

870601662

navn

KARLSHUSET AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Bruksveien 6

forradrpostnr

1640

forradrpoststed

RÅDE

forradrkommnr

3017

forradrkommnavn

RÅDE

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

16.231

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

19.02.1995

stiftelsesdato

01.01.1994

tlf

69 285094

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

870601662

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2449207, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 1452826, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 120514}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 1332312}}, "journalnr": "2021418137", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "870601662"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 691470, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 1019615}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -328145}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 761356, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 761356}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 1452826}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -7342, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": -29416}, "driftsresultat": 79761, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 50345}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -89174, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 1}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 89175}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -9413}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 879774462 [navn] => KARLSHUSET AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 1998-04-17 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "16.231", "beskrivelse": "Produksjon av monteringsferdige hus"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 870601662 [oppstartsdato] => 1994-01-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Bruksveien 6"], "kommune": "Ru00c5DE", "landkode": "NO", "poststed": "Ru00c5DE", "postnummer": "1640", "kommunenummer": "3017"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?