Index

KARMØY BILPLEIE AS

Orgnr: 814866262

tlf: 97 99 97 77
adresse: Eidsbakkane 50

id

7227

organisasjonsnummer

814866262

navn

KARMØY BILPLEIE AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2015-01-26

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "45.200", "beskrivelse": "Vedlikehold og reparasjon av motorvogner, unntatt motorsykler"}

antallAnsatte

1

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Eidsbakkane 50"], "kommune": "KARMØY", "landkode": "NO", "poststed": "KOPERVIK", "postnummer": "4250", "kommunenummer": "1149"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2015-01-20

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

814866262

navn

KARMØY BILPLEIE AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Eidsbakkane 50

forradrpostnr

4250

forradrpoststed

KOPERVIK

forradrkommnr

1149

forradrkommnavn

KARMØY

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

45.200

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

26.01.2015

stiftelsesdato

20.01.2015

tlf

97 99 97 77

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

1

ansatte_dato

12.02.2020

regnskap

regnskap #0

orgnr

814866262

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2219931, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 509745, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 253860}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 255885}}, "journalnr": "2021111325", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "814866262"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 113679, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 100000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 13679}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 396066, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 138041}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 258025}}, "sumEgenkapitalGjeld": 509745}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -31783, "totalresultat": -31783, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 1149104}, "driftsresultat": -28461, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 1120643}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -12284, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 2402}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 14686}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -40745}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 914895561 [navn] => KARMØY BILPLEIE AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2015-01-31 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "45.200", "beskrivelse": "Vedlikehold og reparasjon av motorvogner, unntatt motorsykler"} [antallAnsatte] => 1 [overordnetEnhet] => 814866262 [oppstartsdato] => 2015-01-20 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Eidsbakkane 50"], "kommune": "KARMu00d8Y", "landkode": "NO", "poststed": "KOPERVIK", "postnummer": "4250", "kommunenummer": "1149"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?