Index

KARSTENSENS AS

Orgnr: 814787362

adresse: Bygdøy allé 14

id

7050

organisasjonsnummer

814787362

navn

KARSTENSENS AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2015-01-13

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "74.101", "beskrivelse": "Industridesign, produktdesign og annen teknisk designvirksomhet"}

antallAnsatte

1

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Bygdøy allé 14"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0262", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2015-01-02

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Fearnleys gate 4A"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0353", "kommunenummer": "0301"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

814787362

navn

KARSTENSENS AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Bygdøy allé 14

forradrpostnr

0262

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

Fearnleys gate 4A

ppostnr

0353

ppoststed

OSLO

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

J

nkode1

74.101

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

13.01.2015

stiftelsesdato

02.01.2015

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

1

ansatte_dato

04.06.2015

regnskap

regnskap #0

orgnr

814787362

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2400189, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 75096, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 75096}}, "journalnr": "2021359295", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "814787362"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -44995, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -74995}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 120091, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 120091}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 75096}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -3637, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 828657}, "driftsresultat": -3482, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 825174}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -155, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 35}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 190}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -3637}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 914823838 [navn] => KARSTENSENS AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2015-01-19 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "74.101", "beskrivelse": "Industridesign, produktdesign og annen teknisk designvirksomhet"} [antallAnsatte] => 1 [overordnetEnhet] => 814787362 [oppstartsdato] => 2015-01-02 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Bygdu00f8y allu00e9 14"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0262", "kommunenummer": "0301"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Fearnleys gate 4A"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0353", "kommunenummer": "0301"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?