Index

KATOMA INVEST AS

Orgnr: 812105612

adresse: Nedre Stokkavei 94

id

1327

organisasjonsnummer

812105612

navn

KATOMA INVEST AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-06-22

naeringskode1

{"kode": "68.100", "beskrivelse": "Kjøp og salg av egen fast eiendom"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Nedre Stokkavei 94"], "kommune": "STAVANGER", "landkode": "NO", "poststed": "STAVANGER", "postnummer": "4023", "kommunenummer": "1103"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-05-27

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

812105612

navn

KATOMA INVEST AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Nedre Stokkavei 94

forradrpostnr

4023

forradrpoststed

STAVANGER

forradrkommnr

1103

forradrkommnavn

STAVANGER

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

68.100

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

22.06.2013

stiftelsesdato

27.05.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

812105612

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2451047, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 2675611, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 2639269}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 36342}}, "journalnr": "2021495541", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "812105612"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 826929, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 796929}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 1848682, "kortsiktigGjeld": {}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 1848682}}, "sumEgenkapitalGjeld": 2675611}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 0, "driftsresultat": {"driftskostnad": {}, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"finansinntekt": {}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 0}}]

Reserver mot visning?