Index

KAWE EIENDOM AS

Orgnr: 816306892

adresse: c/o Karlo Sørås, Sjølundveien 11

id

10656

organisasjonsnummer

816306892

navn

KAWE EIENDOM AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2015-12-09

naeringskode1

{"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["c/o Karlo Sørås", "Sjølundveien 11"], "kommune": "SENJA", "landkode": "NO", "poststed": "FINNSNES", "postnummer": "9307", "kommunenummer": "5421"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2015-08-31

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

816306892

navn

KAWE EIENDOM AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

c/o Karlo Sørås Sjølundveien 11

forradrpostnr

9307

forradrpoststed

FINNSNES

forradrkommnr

5421

forradrkommnavn

SENJA

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

68.209

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

09.12.2015

stiftelsesdato

31.08.2015

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

816306892

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2200031, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 4204394, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 4073440}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 130954}}, "journalnr": "2020961253", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "816306892"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 1180041, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 1150041}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 3024352, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 158382}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 2865970}}, "sumEgenkapitalGjeld": 4204394}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 197322, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 200223}, "driftsresultat": 395409, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 595632}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -111186, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 90}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 111276}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 284223}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 916533152 [navn] => KAWE EIENDOM AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2016-01-09 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 816306892 [oppstartsdato] => 2015-12-09 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["c/o Karlo Su00f8ru00e5s", "Sju00f8lundveien 11"], "kommune": "SENJA", "landkode": "NO", "poststed": "FINNSNES", "postnummer": "9307", "kommunenummer": "5421"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?